Beitragsbild
Foto: Nadine Albach

Sozialamt ya da Jobcenter’den onay alınması

Ev sahibi tarafından doldurulan 2 no.lu formuları (bknz. 1. Aşama form numaraları) bir an önce bizzat götürüp bağlı olduğunuz Sosyal Yardım Kurumuna vermeniz gerekmektedir. Kurum, evin uygunluğunu kontrol edecektir. Jobcenter müşterileri aynı zamanda, doldurulmuş olan 3 no.lu formuları ve duruma göre 4 no.lu
formuları da iletebilir. Kurum, ev ile ilgili bütün şartlar uygunsa size onay belgesini verecektir.

Depozito ya da kooperatif hissesinin karşılanması

Bir çok ev için taşınmadan önce ya da içine girdikten sonra depozito ödeme zorunluluğu vardır. Bu yöntemle ev sahibi kiracının ilerideki herhangi bir kira ödememe durumu ya da evi hasara uğratma durumu karşısında kendini güvence altına almış olur. Ev boşaltıldığında böyle bir aksaklık yoksa kiracı parasını geri alır.

Kooperatife ait evlerde ise hisse satın alınması gerekmektedir. Bu parayı bağlı olduğunuz yardım kurumundan borç sözleşmesi yapıp borç olarak alabilir ve taksitle geri ödeyebilirsiniz. Eğer Jobcenter müşterisi iseniz, bu taksitler her ay size ödenen yardımdan kesilerek tahsil edilecektir (10% aylık gelirden). Jobcenter müşterilerinin bu durumda 4 no.lu formuları doldurup vermeleri gerekmektedir.

En iyisi sizin kurumunuzdan depozitoyu karşılayacağına dair onayı bir an önce almanız olacaktır.